ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ FT

Sima_AOFAΟ αγώνας θα αποτελείται από είκοσι τέσσερις (24) μεταλλικές σιλουέτες διαφόρων σχεδίων με kill zone τεσσάρων (4), δυόμιση (2,5) και ενάμιση 1,5 εκ. (ανεξάρτητα από την θέση βολής και την απόσταση) χωρισμένες σε οκτώ (8) βατήρες με τρεις (3) φιγούρες ανά βατήρα και δυο γύρους για κάθε σκοπευτή.
Στον 1ο βατήρα η θέση βολής θα είναι όρθια για τις φιγούρες 1,2 και 3, στον 2ο βατήρα η θέση βολής θα είναι γονυπετής για τις φιγούρες 4,5 και 6, για τους βατήρες 3,4,5,6,7 και 8 θα είναι ελεύθερη .
Οι σκοπευτές θα χωριστούν σε ομάδες των 3 ή 4 ατόμων (αυτό θα εξαρτηθεί από τις συμμετοχές) και όλες οι ομάδες θα ξεκινήσουν ταυτόχρονα από διαφορετικό βατήρα, η κάθε μια με κίνηση προς τα αριστερά.
Ο πρώτος από την κάθε ομάδα θα είναι και ο υπεύθυνος αλλά ταυτόχρονα θα παραλάβει και θα παραδώσει τις καρτέλες της ομάδας και την συνολική βαθμολογία των σκοπευτών στον υπεύθυνο του αγώνα με την συμπλήρωση του δευτέρου γύρου.
Τον χρόνο και την βαθμολογία του κάθε σκοπευτή ελέγχει ο επόμενος (που είναι υπεύθυνος και υπόλογος και για την απόλυτη τήρηση του χρόνου αλλά και για σωστή καταμέτρηση των βολών) από αυτόν που ρίχνει με ένα Χ για τις επιτυχημένες βολές (επιτυχημένη βολή θεωρείτε μόνο όταν πέσει η φιγούρα και σε καμία άλλη περίπτωση) και ένα Ο για τις αποτυχημένες βολές.
Ο χρόνος για τον κάθε σκοπευτή είναι τρία (3) λεπτά και για τις τρεις φιγούρες του βατήρα και ένα (1) λεπτό χρόνος προετοιμασίας σύνολο τέσσερα (4) λεπτά (ο σκοπευτής ξεκινά το χρονόμετρο την στιγμή που μπαίνει στον βατήρα ) .
Οι φιγούρες σηκώνονται από τον σκοπευτή που έκανε τις βολές με εντολή αυτού που σημειώνει την βαθμολογία.

Απαγορεύονται ηλεκτρονικά όργανα μέτρησης αποστάσεως και ανεμοδείκτες πάσης φύσεως , εξαιρείται το κλασικό σχοινάκι κρεμασμένο από το όπλο.
Επιτρέπονται μαξιλάρια των οποίων το ύψος δεν ξεπερνά τα 15εκ.

Δεν θα υπάρξει χρόνος και χώρος για δοκιμαστικές βολές οπότε καλό θα ήταν να έχει προηγηθεί η ανάλογη ρύθμιση.

*Το παραπάνω πλαίσιο είναι ενδεικτικό και όχι απολύτως δεσμευτικό για όλους τους αγώνες, οι ακριβείς λεπτομέρειες των οποίων καθορίζονται από την προκήρυξη τους.