ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ BR

Όπως γνωρίζετε κατά το Φθινόπωρο του 2011 είχαμε την τιμή να μας επισκεφθεί ο πρόεδρος της ERABSF και αντιπρόεδρος της WRABF, κ. Ninger.
H επίσκεψη αυτή αποτέλεσε στην ουσία ένα εποικοδομητικό σεμινάριο γύρω από την ορθή διαδικασία που απαιτείται για την διεξαγωγή ενός αγώνα κατά τα διεθνή πρότυπα.

Με βάση τις πραγματικά πολλές και χρήσιμες επισημάνσεις, παρατηρήσεις και οδηγίες του κ. Ninger διαπιστώσαμε τα κακώς κείμενα και σαν φυσικό επακόλουθο αποφασίσαμε να τα διορθώσουμε ελπίζοντας σε αυτή την προσπάθεια να έχουμε πολύτιμο σύμμαχο και αρωγό όλους εσάς.

Ακολουθεί μια σύνοψη γύρω από τα διαδικαστικά θέματα που από εδώ και στο εξής θα τηρούνται σε κάθε αγώνα και θα σας παρακαλέσουμε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή καθώς τα παρακάτω θα αποτελούν στο εξής αναπόσπαστο κομμάτι της αγωνιστική διαδικασίας.

-Προσέλευση την καθορισμένη ώρα για καθαριότητα χώρου στήσιμο στόχων κτλ. Ακολουθεί ο τεχνικός έλεγχος όλων των όπλων τόσο με χρονογράφηση(Τα όπλα περνούν θέση πίσω από τον χρονογράφο με τα pcp να έχουν τα κλείστρα τους ανοικτά και τον σκοπευτή δίπλα στους Αρχηγούς Βολής που εκτελούν την χρονογράφηση) όσο και με ζύγιση.

 Όπλα που υπερβαίνουν το βάρος ή την δύναμη αποκλείονται από την κατηγορία ή από τον αγώνα  καθώς και όλα τα όπλα που δεν θα έχουν μετρηθεί με το τέλος τς διαδικασίας.

-Με το τέλος των μετρήσεων για όλους τους σκοπευτές οι Αρχηγοί Βολής κάνουν μια σύντομη ενημέρωση   για ζητήματα που αφορούν τον αγώνα και ανακοινώνουν την σειρά που θα αγωνιστεί καθώς και τις θέσεις τους στους πάγκους, ενώ από την στιγμή αυτή μετράει το πεντάλεπτο προετοιμασίας.

-Οι σκοπευτές φέρνουν τον ατομικό τους εξοπλισμό (βάση, βολίδες κτλ) και το όπλο που θα διαγωνιστούν το οποίο παραμένει μέσα στην θήκη όπλο που εισέρχεται στον βατήρα η περιφέρετε στον ευρύτερο χώρο του σκοπευτηρίου εκτός θήκης επιφέρει τον άμεσο αποκλεισμό και μηδενισμό του σκοπευτή.

-Ρυθμίζουν την θέση τους, την βάση στήριξης του όπλου και γενικά τον ατομικό τους εξοπλισμό και περιμένουν στην θέση τους .

- Με εντολή των Αρχηγών Βολής αρχίζει ο αγώνας  και αρχίζει να μετράει ο χρόνος (τα ατομικά χρονόμετρα έχουν σκοπό να βοηθούν τους σκοπευτές και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν το επίσημο χρονόμετρο. Ο επίσημος χρόνος είναι αυτός που παρακολουθεί ο Αρχηγός Βολής και με αυτόν σταματούν οι βολές).

-Όποιος σκοπευτής τελειώσει τις βολές του πριν λήξει ο χρόνος παραμένει στην θέση του ενημερώνοντας τους Αρχηγούς Βολής.

-Με την λήξη του χρόνου ή την συμπλήρωση των βολών από όλους τους σκοπευτές και μόνο με εντολή των Αρχηγών Βολής οι σκοπευτές σηκώνονται από τους πάγκους, πραγματοποιείται βολή τύπου dryfire από τους Αρχηγούς βολής (για τα pcp) και δίνονται στους σκοπευτές για να μπουν θήκες τους  κατόπιν επιστρέφουν για τον ατομικό τους εξοπλισμό και αποχωρούν από τον βατήρα.

-Οι Αρχηγοί Βολής ανακοινώνουν την επόμενη σειρά  και το πρόγραμμα συνεχίζεται έτσι μέχρι να διαγωνιστούν όλοι οι σκοπευτές.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

*Εκτός από τους σκοπευτές που διαγωνίζονται και τους Αρχηγούς βολής απαγορεύεται η είσοδος στον βατήρα σε οποιονδήποτε άλλο.

*Κανένα όπλο και για κανέναν λόγο (δοκιμή/ρύθμιση κτλ.) δεν περιφέρεται εκτός θήκης στον ευρύτερο χώρο του σκοπευτηρίου πριν αλλά και κατά την διάρκεια του αγώνα, η πλήρωση με αέρα στα προσυμπιεσμένα γίνετε κοντά στο όχημα που μεταφέρει την φιάλη μιας και η εναπόθεση των φιαλών στο βατήρα απαγορεύεται.  .

*Ο εξοπλισμός που παρέχεται από τον Σύλλογο δεν υποχρεώνει τους σκοπευτές να τον χρησιμοποιήσουν, εκτός από τον ατομικό πάγκο.

*Ο ατομικός εξοπλισμός είναι ευθύνη του κάθε σκοπευτή .

*Χρονογράφηση όπλων εκτός από την αρχική μπορεί να γίνει και σε οποιοδήποτε σημείο κατά την διάρκεια του αγώνα, με βάση την κρίση της οργανωτικής επιτροπής. Σε περίπτωση άρνησης ή διαπίστωσης μεγαλύτερης δύναμης από την προβλεπόμενη ο σκοπευτής θα μηδενίζεται .

*Mετά το τέλος της εκάστοτε γραμμής βολής, οι καρτέλες των σκοπευτών θα βαθμολογούνται σε χώρο στον οποίο θα απαγορεύεται η πρόσβαση στους αγωνιζόμενους.

*Οι καρτέλες  θα αναρτώνται μετά το τέλος του αγώνα και την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης στο πίσω μέρος του βατήρα ώστε να μπορεί ο κάθε σκοπευτής να δει τα αποτελέσματα και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός 20 λεπτών. Μετά το πέρας του άνωθεν χρονικού ορίου οι στόχοι θεωρούνται ελεγμένοι και κατοχυρώνεται η βαθμολογία.

*Ενστάσεις δεν μπορούν να υποβληθούν για όσους στόχους έχουν το σημάδι "P" καθώς αυτοί έχουν ήδη ελεγχθεί (plugged) με το ειδικό βύσμα βαθμολόγησης.

*Οι πρώτοι σκοπευτές που θα λαμβάνουν μέρος σε κάθε σκέλος του αγώνα θα είναι τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής, ούτως ώστε να προχωρούν κατόπιν στα υπόλοιπα καθήκοντα τους.

*Ώρα προσέλευσης 08:30 έως 09:00. Μετά από αυτή την ώρα, δεκτές θα γίνονται συμμετοχές μόνο σκοπευτών που έχουν ενημερώσει εγκαίρως για τυχόν αργοπορία τους και μόνο για εύλογο χρονικό διάστημα.

*Παρατήρηση μέλους της οργανωτικής επιτροπής για οποιοδήποτε ζήτημα ανακύψει κατά την διαδικασία του αγώνα επιφέρει επίπληξη, ενώ σε περίπτωση δεύτερης παρατήρησης για το ίδιο ή άλλο ζήτημα θα υπάρχει μηδενισμός και αποβολή του σκοπευτή από τον αγώνα.

*Όλα τα μέλη είναι υποχρεωμένα εάν τους ζητηθεί, να παράσχουν κάθε δυνατή βοήθεια στα μέλη της οργανωτικής επιτροπής κατά την διάρκεια της αγωνιστικής ημέρας (συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση υλικοτεχνικού εξοπλισμού, καθαριότητα χώρου κτλ.).